Onderwijs voor kinderen op Bali

Geschreven door Kees Hermus

Recentelijk hebben wij het gezin op onderstaande foto ontmoet. Dit gezin bestaat uit vader, moeder met 6 jonge kinderen. De ouders beschikken niet over voldoende (financiële) middelen en andere mogelijkheden om hun kinderen naar school te laten gaan. Alhoewel het basisonderwijs op zich wordt gefinancierd door de overheid dienen de ouders zelf de uniformen, boeken, schoolartikelen en vervoer te bekostigen. De dichtstbijzijnde school is te ver weg om naartoe te lopen, de familie bezit geen vervoermiddel en er is geen openbaar vervoer of andere manier van vervoer mogelijk in de regio. De vader heeft suikerziekte, mist een aantal tenen en heeft een verbrijzelde arm waardoor hij niet in staat is om te werken. Wat de familie ook probeert, er zijn nauwelijks inkomsten.

Bali Care Foundation heeft zich het lot van dit gezin aangetrokken en met het huidige beschikbare geld uit donaties wordt dit gezin geholpen met voedselpakketten. Graag wil de stichting de 6 jonge kinderen de mogelijkheid bieden om onderwijs te volgen zodat zij een beter toekomstperspectief krijgen. Iets wat voor jou en mij als vanzelfsprekend is!

Net als dit gezin zijn er vele families in dezelfde hulpbehoevende omstandigheden. Er is geld nodig om onze doelen te realiseren. Door het werven van donateurs hoopt Bali Care Foundation zoveel mogelijk geld in te zamelen om veel jonge kinderen te kunnen voorzien van educatiemogelijkheden. Hierdoor krijgen zij een kans op een betere toekomst! Wil jij dat ook? Dat kan door het overmaken van een gift of je aan te melden als donateur door hier te klikken.

arme familie ontvangt hulp

CHANGE A LIFE TODAY

Zolang er armoede op Bali bestaat zullen wij ons met volle overtuiging in blijven zetten om de leefomstandigheden te verbeteren. Doneer vandaag en maak verschil!

DONEER NU