Jaaroverzicht 2021 en toekomstplannen

2021 was een jaar waarin Bali Care Foundation haar focus langzaam verlegde van korte termijn oplossingen naar duurzame, lange termijn oplossingen. Een jaar waarin de stichting haar netwerk van vrijwilligers en samenwerkingsverbanden met lokale stichtingen heeft uitgebreid. Als beginnende stichting heeft Bali Care Foundation zich in 2021, ten tijde van de coronacrisis, gefocust op korte termijn oplossingen met veel impact om een directe bijdrage te kunnen leveren aan de armste inwoners. Zo heeft de stichting vele honderden voedselpakketten uitgedeeld.

De stichting heeft nagedacht over projecten waarbij extreme armoede kan worden teruggedrongen. Er is veel gesproken met Banjars (de kleinste vorm van lokaal bestuur dat optreedt als dorpsbestuur) om te kijken naar projecten met veel impact. Zo is er een duurzaam project gestart; waterfilters. Inwoners beschikken niet vanzelfsprekend over schoon drinkwater. Men kookt het water of schaft gallons (watertanks) aan. Balinezen die leven in extreme armoede beschikken niet over voldoende financiële middelen om gas of gallons aan te schaffen. De stichting zet zich in om deze inwoners te voorzien van een waterfilter. Een waterfilter filtert 99.99% van de schadelijke bacteriën uit het water. Het is een simpele oplossing maar met een directe bijdrage aan een beter gezondheid en minder ziektes onder deze bevolkingsgroep. Ook wordt er nagedacht over onderhoud en vervanging van deze waterfilters.

Bali Care Foundation heeft zich daarnaast ingezet voor educatie voor kinderen. Zo zijn er projecten geweest voor het aanschaffen van schooluniformen, leerboeken en schriften. Het educatie project zal in 2022 worden voortgezet.

Toekomstplannen

In 2022 zal Bali Care Foundation zich (nog) meer gaan focussen op duurzame oplossingen. Zo zullen de waterfilters en educatie projecten verder worden uitgebreid.

Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind. Een kind dat goed onderwijs krijgt, heeft daardoor een kans op een betere toekomst en kan later als volwassene een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Bali Care Foundation zorgt ervoor dat – door een nauwe samenwerking met lokale communities en (hulp-)organisaties – kinderen die geen kans hebben op onderwijs alsnog kunnen gaan studeren. Hierdoor hebben zij betere kansen op de arbeidsmarkt en de mogelijkheid om zelf in de toekomst in hun levensonderhoud te voorzien. Onderwijs stimuleert economische groei en vermindert dus de armoede.

Bali Care Foundation wil in 2022 bekijken of zij dorpen kunnen ondersteunen in het aanleggen van infrastructuur. Zowel infrastructuur als ook mobiliteit en regionale bereikbaarheid zijn voorwaarden voor maatschappelijke welvaart. Een goed functionerend infrastructuurnetwerk is cruciaal voor de economische ontwikkeling van een land. Op Bali zijn veel dorpen slecht toegankelijk waardoor de bereikbaarheid en de economische ontwikkeling in slecht begaanbare regio’s de laatste jaren nauwelijks is verbeterd. Bali Care Foundation wil samen met Banjars en inwoners bekijken hoe zij een gezamenlijk project kunnen starten waarbij iedereen zijn/haar bijdrage levert. Door te investeren in het aanleggen/verbeteren van infrastructuur zullen dorpen toegankelijker worden wat zal resulteren in kansen voor (verdere) ontwikkeling van de lokale welvaart.

Om de communities minder afhankelijk te laten zijn van giften en donaties willen we samen met hen bekijken welke mogelijkheden er zijn om zelfvoorzienende projecten te realiseren. Wij denken hierbij aan het verwerken van lokale producten die in heel Indonesië verkocht kunnen worden. De stichting wil de lokale bevolking ondersteunen en begeleiden met het opzetten van deze initiatieven.

We willen al onze donateurs bedanken voor hun bijdragen! Alleen samen kunnen we meer betekenen.

CHANGE A LIFE TODAY

Zolang er armoede op Bali bestaat zullen wij ons met volle overtuiging in blijven zetten om de leefomstandigheden te verbeteren. Doneer vandaag en maak verschil!

DONEER NU