Schenken met belastingvoordeel

SCHENKEN MET BELASTINVOORDEEL

De Belastingdienst een deel van je gift laten betalen? Bali Care Foundation heeft een formulier beschikbaar gesteld waar je dit in kan vastleggen. Als je ons vijf jaar lang met een vast, zelf gekozen bedrag ondersteunt en dit vastlegt in het beschikbaar gestelde formulier is je gift volledig aftrekbaar van de belastingdienst.

Meer informatie over schenken met belastingvoordeel kan je lezen op de website van de belastingdienst. Je gedoneerde bedrag is meer waard, zonder dat het meer kost!

Belastingvoordeel berekenen

HOE KAN IK BELASTINGVRIJ SCHENKEN?

1. Maak gebruik van de ‘Belastingvoordeel berekenen’ tool en maak een inschatting van je belastingvoordeel!
2. Download het volgende formulier: overeenkomst periodieke gift
3. Vul het formulier in, onderteken het en stuur het op naar info@balicarefoundation.com
4. Wij ondertekenen het formulier en sturen een kopie naar je op dat als bewijs van de overeenkomst
6. Je gift is nu volledig aftrekbaar, verwerk dit bij het doen van belastingaangifte

PERIODIEKE SCHENKING

Een periodieke schenking is een gift aan de Bali Care Foundation die je schriftelijk vastlegt. Met deze overeenkomst kan je je gift aftrekken van de belasting. De Belastingdienst heeft hiervoor een aantal voorwaarden opgesteld:

  • Je geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan de Bali Care Foundation. Je mag zelf weten of je je gift direct of in termijnen betaalt.
  • Je betaalt het bedrag vijf jaar achter elkaar. Eventueel langer dan deze periode mag ook.

FISCAAL AFTREKBAAR

Bij de jaarlijkse belastingaangifte kan je het bedrag dat je in het jaar van de aangifte aan de Bali Care Foundation hebt gedoneerd van je inkomsten aftrekken. Een periodieke gift is dus meer waard waardoor je meer kan doneren en meer impact kan creëren. Door verstandig om te gaan met dit belastingvoordeel kan je het gedoneerde bedrag zelfs verhogen. De belastingdienst betaalt in dat geval mee aan je gift aan de Bali Care Foundation. Bruto doneer je meer, maar netto blijft je hetzelfde bedrag betalen. Voordeel hiervan is dat de Bali Care Foundation meer kan investeren in projecten en programma’s. Via de rekenhulp kan je het voordeel bereken.

Je kan het overeenkomst eenvoudig online downloaden, invullen en opsturen.  Heb je vragen? Neem dan contact met ons op!

Wat heeft Bali Care Foundation aan deze regeling?

Wanneer je gift/donatie op papier is vastgelegd, kunnen wij ervan uitgaan dat het bedrag daadwerkelijk binnenkomt. Dit geeft ons  zekerheid van inkomsten op de langere termijn. hierdoor kunnen wij beter beleid voeren, makkelijker inschattingen maken voor de komende jaren en samen meer impact creëren.

Welke gegevens heb ik nodig bij mijn belastingaangifte?

In de bevestiging van de overeenkomst krijg je van ons een uniek transactienummer. Dit unieke nummer moet je doorgeven aan de Belastingdienst bij het doen van de aangifte. Bij het invullen van je belastingaangifte heb je het RSIN-nummer van Bali Care Foundation nodig. Dit is het nummer waaronder Bali Care Foundation bij de Belastingdienst staat ingeschreven. Ons RSIN-nummer is 861554498.

Kan ik op ieder moment van het kalenderjaar een periodieke overeenkomst aangaan?

Ja je kan op ieder moment van het jaar een periodieke overeenkomst aangaan. Je bent wel verplicht om voor 1 januari het gehele jaarbedrag over te maken. Dit betekent dat je in het resterende deel van het eerste jaar evenveel betaalt als wat je daarna per jaar betaalt. Dit is een vastgesteld door de de Belastingdienst.

Is de minimumtermijn van 5 jaar verplicht?

Ja, deze termijn is verplicht. Uitzonderingen op deze regel zijn te vinden op de website van de Belastingdienst.

Kan ik een periodieke schenkingsovereenkomst tussentijds beëindigen?

Ja dit is mogelijk, je kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Als je stopt met geven binnen 5 jaar zonder geldige reden dan vervalt het recht om de schenking van de belastingdienst af te trekken. Let op! Dit geld ook voor de eerdere jaren waarin de schenking wel werd voldaan.

CHANGE A LIFE TODAY

Zolang er armoede op Bali bestaat zullen wij ons met volle overtuiging in blijven zetten om de leefomstandigheden te verbeteren. Doneer vandaag en maak verschil!

DONEER NU
Ga naar de bovenkant