MISSIE

Bali Care Foundation heeft als missie de basisbehoeften van de kansarme inwoners op Bali te verbeteren en hen een beter toekomstperspectief te bieden.
Bali Care Foundation volbrengt deze missie door de inwoners te voorzien van:

  • Educatie
  • Schoon drinkwater
  • Voedsel

  • Overige noodzakelijke voorzieningen

Bali Care foundation werft donateurs om zo over financiële middelen te beschikken om haar missie te volbrengen.

Door een nauwe samenwerking met lokale communities (banjars) en (hulp-)organisaties bouwt Bali Care Foundation een netwerk op met de lokale bevolking om samen zo effectief mogelijk onze doelstellingen te verwezenlijken.

Help jij ons bij het volbrengen van onze missie?

Samen kunnen wij bijdragen aan het bestrijden van een maatschappelijk probleem

Kees Hermus • Voorzitter

EDUCATIE

Kinderen de mogelijkheid bieden tot educatie voor een betere toekomst

DRINKWATER

Verschaffen van schoon drinkwater door waterfiltratiesystemen te plaatsen

VOORZIENINGEN

Creëren van voorzieningen en beschikbaar stellen van hulpmiddelen

VOEDSEL

Uitdelen van voedselpakketten aan de allerarmsten

VISIE

Extreme armoede is onacceptabel! Bali Care Foundation is ervan overtuigd dat met de juiste inzet, begeleiding, (financiële) middelen en samenwerking de armoede kan worden verlicht.

Een goed georganiseerde samenwerking tussen Bali Care Foundation, (hulp-)organisaties en lokale communities (banjars) die betrokken zijn bij het signaleren, bestrijden en verlichten van armoede moet ertoe leiden dat de armoede structureel afneemt en uiteindelijk verdwijnt. Door de kinderen educatie te bieden krijgen zij betere kansen op de arbeidsmarkt en hierdoor de mogelijkheid om zelf in de toekomst in hun levensonderhoud te voorzien.

Deel jij deze visie? Ga met ons de strijd aan tegen armoede op Bali. Samen staan we sterk! Word donateur en help mee!

CHANGE A LIFE TODAY

Zolang er armoede op Bali bestaat zullen wij ons met volle overtuiging in blijven zetten om de leefomstandigheden te verbeteren. Doneer vandaag en maak verschil!

DONEER NU